kw.
24
2016

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych, ma na celu ograniczenie strat energii. Potrzebnej do ogrzewania domów i tym samym ograniczenie szkodliwych emisji. Dofinansowanie 40% obejmuje  prace dociepleniowe (docieplenie dachu, podłogi i ścian, wymiana okien i drzwi) budynków już istniejących. Termomodernizacji nie podlegają domy nowo budowane bądź w trakcie budowy. Dofinansowanie 40% obejmuje   modernizację systemu ogrzewania tj. zmiana kotłowni […]Więcej
mar
29
2015

Dzięki podłączeniu do centralnej rozdzielni przed licznikiem energii elektrycznej cała energia będzie przekazywana do gniazdek, oświetlenia i urządzeń odbiorczych w twoim domu, a możliwe nadwyżki będą odsprzedawane do sieci, system pracuje nawet gdy przebywasz poza domem. Po zakończeniu prac przez naszą firmą. Państwa zakład energetyczny dokona wymiany licznika energii elektrycznej umożliwiający zliczanie zużytej energii a […]Więcej
mar
29
2015

Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni […]Więcej
mar
29
2015

Fotowoltaika to dziedzina, która zajmuje się jedną z metod konwersji energii słonecznej – konwersją fotoelektryczną, czyli przekształceniu energii słonecznej na energię elektryczną, bez jakichkolwiek reakcji chemicznych poprzez wykorzystanie efektu fotowoltaicznego. Każde ogniwo fotowoltaiczne zbudowane jest dwóch warstw półprzewodnika. Półprzewodnik typu n (z nadmiarem elektronów) i półprzewodnik typu p (z niedoborem elektronów) tworzą złącze p – […]Więcej
mar
26
2015

PRZYKŁAD OPŁACALNOŚCI ZAINSTALOWANIA ELEKTROWNI SŁONECZNIEJ DLA DOMKU JEDNORODZINNEGO KTÓRY PŁACI RACHUNKI ZA PRĄD W WYSOKOŚCI DO 300 ZŁ (do 150 zł na 1 miesiąc)   Zalecana wielkość zestawu PV 3,0 kWp – wartość inwestycji 22000 zł kredytowana w całości przez BOŚ na 1% w skali roku okres spłaty do 15 lat. Pomniejszona o dotację 40%  w kwocie 8800zł […]Więcej