Pełna integracja domu z elektrownią słoneczną.

Dzięki podłączeniu do centralnej rozdzielni przed licznikiem energii elektrycznej cała energia będzie przekazywana do gniazdek, oświetlenia i urządzeń odbiorczych w twoim domu, a możliwe nadwyżki będą odsprzedawane do sieci, system pracuje nawet gdy przebywasz poza domem.

Po zakończeniu prac przez naszą firmą. Państwa zakład energetyczny dokona wymiany licznika energii elektrycznej umożliwiający zliczanie zużytej energii a także wyprodukowanych nadwyżek z Państwa elektrowni.