PRZYKŁAD OPŁACALNOŚCI ZAINSTALOWANIA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ DLA DOMKU

PRZYKŁAD OPŁACALNOŚCI ZAINSTALOWANIA ELEKTROWNI SŁONECZNIEJ DLA DOMKU JEDNORODZINNEGO KTÓRY PŁACI RACHUNKI ZA PRĄD W WYSOKOŚCI DO 300 ZŁ (do 150 zł na 1 miesiąc)

 

Zalecana wielkość zestawu PV 3,0 kWp – wartość inwestycji 22000 zł kredytowana w całości przez BOŚ na 1% w skali roku okres spłaty do 15 lat. Pomniejszona o dotację 40%  w kwocie 8800zł do spłaty zostaje 13 200 zł. Ważne – Inwestor nie angażuje w wykonanie inwestycji własnych środków za fakturę przelewa Bank.

Warunki i wkład ponoszony w wykonanie całościowe inwestycji:

INWESTORA

  1. Zdolność kredytowa .
  2. Opłacenie prowizji po przyznaniu kredytu w wys. do 4%
  3. Spłata kredytu w ratach ilość rat wybiera inwestor kredyt można spłacić jednorazowo, ale nie wcześniej niż po uzyskaniu dotacji. Termin wpłynięcia dotacji na konto do 3 m-cy.
  4. Podpisanie protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia.
  5. Ujęcie w rozliczeniu rocznym przychodu w postaci dotacji 8 800zł

WYKONAWCY

  1. Dobór zestawu i wykonanie projektu
  2. Złożenie wniosku o kredyt i dotację w Banku.
  3. Montaż i podłączenie elektrowni do instalacji w budynku i do linii przesyłowej.
  4. Komplet materiałów do montażu i dowóz.
  5. Złożenie do banku protokołu „Końcowego Odbioru Inwestycji” .

 1 rok

Wydatki  660zł    +      1980zł   +     (880zł   +      123,20zł) = 3 643,20zł

…………..,prowizja               pod.doch.rata         +           odsetki               razem

Przychód   3000 kWh x 65gr  = 1 950zł

Okres 15lat

Wydatki  3 643,20zł 1rok    +     (14lat) 168rat x 78,83zł   =  16 886,64zł

Przychód  41 820 kWh  x  65gr   = 27 183zł

Zużywając rocznie 3 000kWh energii czyli tyle samo co sprzedamy do sieci płacimy za nią 78,83zł miesięcznie przez 15lat(średnia rata kredytu z odsetkami), a nie jak dotychczas 162,50zł. Przez następne 10lat gwarantowany  okres eksploatacji zużycie energii wyprodukowanej przez słońce darmowe.